POMOC VE STATENICÍCH / 

ДОПОМОГА В ВЕСНІЙ СТАТЕНIЦE

Knihovna J. M. Hovorky ve Statenicích je paní starostkou Apolenou Novotnou pověřena vytvářením zázemí
a podpory pro pomoc ukrajinským uprchlíkům a jejich hostitelům. Knihovna spolupracuje se sítí dobrovolníků.


S nabídkou nebo poptávkou ubytování se můžete obrátit na:
Zuzana Hanáčková - Statenice: 737 153 259, e-mail: zuzana.hanacek@gmail.com
Kateřina Votrubová - Černý Vůl: 606355395, e-mail: katka@capro.cz (od 4. 4. 2022)


Nabídky a potávky práce:
Pavla Witzel: 603712234, e-mail: pavla.witzel@seznam.cz


Pomoc se založením bankovního účtu:
Pavlína Talacko: 702013369, pavlina.talacko@seznam.cz

Za sklad oblečení, kosmetiky a dalších materiálních potřeb umístěný v knihovně odpovídá:
Nicol Anderegg: 602367765, anderegg@volny.cz

Pomoc s umístěním ukrajinských dětí do škol:
Eliška Rolčíková: 724795195, saleli@seznam.cz


S tlumočením po telefonu pomáhá:
Khrysthyna Stryzhak: 776 059 546


Zdravotní problémy pomůže řešit s:
doktorka Vladimíra Sochová: 606145404, vladimira.vojtova@gmail.com

Můžete se také obracet na Alču Heverovou, která se stará o několik rodin a má mnoho informací a zkušeností: tel: 721 212 619, h.alena@hotmail.com


Pomoc a její koordinaci zastřešuje obecní Knihovna J. M. Hovorky-Obývák vesnice:
Knihovnice Barbora Černohorská: 604245121
Knihovnice Zuzana Brychtová Horecká: 776230452
e-mail: knihovna@statenice.cz


Otevírací doba knihovny je:
Pondělí 9:30-12:30 / 14:30-18:00
Středa 9:30-12:30 / 14:30-19:00
Čtvrtek 9:30-12:30 / 14:30-18:00
V týdnu od 4. do 8. dubna bude knihovna pro veřejnost zavřená, knihovnice jsou na pracovní stáži v Dánsku.


Mimo otevírací dobu si Ukrajinci mohou přijít do knihovny do skladu pro vše, co potřebují, každý všední den od 16-18h (to platí i pro týden 4.-8.4.).
Tuto pomoc zajišťuje:
Alena Heverová: 721212619, h.alena@hotmail.com


Každou středu od 9:30 je v knihovně kurz češtiny s Asjou Mejtuv (mluví česky a rusky).
Na kurz můžete přijít bez ohlášení. Asja Mejtuv: asja.m@volny.cz, 724 300 969

Dále se děti i rodiče z Ukrajiny mohou účastnit normálního programu knihovny.
V knihovně lze také využívat piano a prostor i potřeby k výtvarnému tvoření.
Za účelem efektivní komunikace a informovanosti byly vytvořeny web stránky stateniceproukrajinu.cz
(kterou spravuje knihovna) a fb skupina Statenice pro Ukrajinu (spravuje Pavla Witzel).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Бібліотека це пані Мер Аполена Новотна, якій доручено створювати фонові споруди.
допомоги українським біженцям та їхнім господарям. Бібліотека співпрацює з мережею волонтерів.


З пропозицією або попитом на житло ви можете звернутися до:
Сузанна Ганачек - Муніципалітет: 737 153 259, zuzana.hanacek@gmail.com
Катерина Вотруба - Чорна Воля: 606355395, katka@capro.cz (з 4. 4. 2022)


Пропозиції та вакансії:
Павла Вітцеля: 603712234, pavla.witzel@seznam.cz


Допомога у створенні банківського рахунку:
Павліна Талакко: 702013369, pavlina.talacko@seznam.cz


За склад одягу, косметики та інших матеріальних товарів, розміщених у бібліотеці, відповідає:
Нікол Андерегг: 602367765, anderegg@volny.com


Допомога в розміщенні українських дітей в школах:
Ілля Рольчик: 724795195, saleli@seznam.com


Переклад по телефону допомагає:
Хрестина Стрижак: 776 059 546


Проблеми зі здоров'ям допоможуть вирішити:
Мудрець. Володимира Сохова: 606145404, vladimira.vojtova@gmail.com


Допомогу та координацію її здійснює муніципальна бібліотека ім. М. Житловий будинок села:
Бібліотекар Барбора Чорногорська: 604245121
Бібліотекар Зузана Брихтова Горецька: 776230452
e-mail: knihovna@statenice.cz


Години роботи бібліотеки:
Понеділок 9:30-12:30 / 14:30-18:00
Середа 9:30-12:30 / 14:30-19:00
Четвер 9:30-12:30 / 14:30-18:00
Протягом тижня з 4 по 8 квітня публічна бібліотека буде закрита, бібліотекарки знаходяться на стажуванні в Данії.


Поза часом відкриття українці можуть приходити до бібліотеки на склад за всім необхідним, кожен будній день з 16-18 год (це стосується і тижня 4-8.4).
Ця допомога забезпечується:
Олена Хевер: 721212619, h.alena@hotmail.com


Щосереди о 9:30 в бібліотеці проходить курс чеської мови з Асею Мейтув (розмовляє чеською та російською мовами).
Ви можете прийти на курс без попередження. Ася Мейтув: asja.m@volny.cz, 724 300 969


Крім того, діти та батьки з України можуть брати участь у нормальній бібліотечній програмі.
У бібліотеці також можна використовувати піаніно, а також простір і потреби для творчості.
З метою ефективного спілкування та інформування створено сайт stateniceproukrajinu.com
(яким керує бібліотека) і фб група «Державиця для України» (управляє Павло Вітцель).